پنل با ابعاد 500×500 میلیمتر

پنل با ابعاد 500x500 میلیمتر