برچسب کابینت

برچسب کابینت , استیکر کابینت جهت ترمیم و روکش درب و صفحه کابینت آشپزخانه. قابل اجراء روی کاشی آشپزخانه جهت تزیین