تایل چرمی پشت چسبدار

تایل چرمی پشت چسبدار، دیوارپوش چرمی، لمسه، لمسه تایل

 • تایل چرمی طلایی لاکچری آینه ای

  تایل چرمی طلایی آینه ای با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۳,۷۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • تایل آینه ای دکوراتیو چسبدار

  تایل چرمی آینه ای نقره ای با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۳,۹۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • دیوارپوش دکوراتیو چرمی طلایی مات

  تایل چرمی طلایی مات با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۳,۰۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • دیوارپوش طلایی فانتزی خاص

  تایل پارچه ای طلایی فانتزی با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۵,۱۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • تایل چرمی و لمسه نقره ای مات

  تایل چرمی نقره ای مات با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۳,۰۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • تایل چرمی 15 سانتیمتری

  تایل چرمی سایز 15*15 سانتیمتر

  ۱۷,۳۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  سفید
  صدفی
  استخوانی
  کرم
  کرم بژ روشن
  کرم بژ
  بژ سیر
  قهوه ای سیر
  زرد قناری
  ماهگونی
  زرشکی
  قرمز اسکارلت
  گلبهی سیر
  صورتی
  بنفش
  سبز سدری
  سبز بنتون
  سبز
  سبز لجنی
  آبی
  آبی کاربنی
  سرمه ای سیر
  طوسی روشن
  طوسی
  طوسی سیر
  طوسی خیلی سیر
  نوک مدادی
  مشکی
  35 میلیمتر
  25 میلیمتر
  15 میلیمتر
  ۶ میلیمتر (تخت)
  صاف
 • دیوارپوش و تایل نقره ای فانتزی

  تایل پارچه ای نقره ای فانتزی با سایز کمتر از 25 سانتیمتر

  ۱۵,۱۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10X10 سانتیمتر
  10x20 سانتیمتر
  10x25 سانتیمتر
  15x15 سانتیمتر
  20x20 سانتیمتر
  25x25 سانتیمتر
  صاف
 • تایل چرمی طلایی لاکچری آینه ای

  تایل چرمی طلایی آینه ای با سایز بیش از 25 سانتیمتر

  ۳۱,۱۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف
 • دیوارپوش دکوراتیو چرمی طلایی مات

  تایل چرمی طلایی مات با سایز بیش از 25 سانتیمتر

  ۲۹,۷۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف
 • متریال لوکس ساختمان

  تایل چرمی مربع میکرو متالیک

  ۳۶,۳۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  قهوه ای مسی متالیک
  20۲۰*۲۰ سانتیمتر2525*25 سانتیمتر3030*30 سانتیمتر
  محدب
  تخت
  ترکیبی به مقدار مساوی
  صاف
 • نگین سنگ و شیشه سفید

  تایل نگین دار

  ۱۴۸,۵۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  20۲۰*۲۰ سانتیمتر30۳۰*۳۰ سانتیمتر25۲۵*۲۵ سانتیمتر
  محدب
  تخت
  نگین سفید مربع
  نگین مسی
  نگین مشکی
  صاف
 • تایل چرمی 20 سانتیمتری

  تایل چرمی سایز 20*20 سانتیمتر

  ۲۷,۵۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  سفید
  صدفی
  استخوانی
  کرم
  کرم بژ روشن
  کرم بژ
  بژ سیر
  قهوه ای سیر
  زرد قناری
  ماهگونی
  زرشکی
  قرمز اسکارلت
  گلبهی سیر
  صورتی
  بنفش
  سبز سدری
  سبز بنتون
  سبز
  سبز لجنی
  آبی
  آبی کاربنی
  سرمه ای سیر
  طوسی روشن
  طوسی
  طوسی سیر
  طوسی خیلی سیر
  نوک مدادی
  مشکی
  35 میلیمتر
  25 میلیمتر
  15 میلیمتر
  ۶ میلیمتر (تخت)
  صاف
 • لمسه کاری

  تایل چرمی سایز 30*30 سانتیمتر

  ۶۱,۰۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  سفید
  صدفی
  استخوانی
  کرم
  کرم بژ روشن
  کرم بژ
  بژ سیر
  قهوه ای سیر
  زرد قناری
  ماهگونی
  زرشکی
  قرمز اسکارلت
  گلبهی سیر
  صورتی
  بنفش
  سبز سدری
  سبز بنتون
  سبز
  سبز لجنی
  آبی
  آبی کاربنی
  سرمه ای سیر
  طوسی روشن
  طوسی
  طوسی سیر
  طوسی خیلی سیر
  نوک مدادی
  مشکی
  35 میلیمتر
  25 میلیمتر
  15 میلیمتر
  ۶ میلیمتر (تخت)
  صاف
 • لمسه تایل 25 سانتی

  تایل چرمی سایز 25*25 سانتیمتر

  ۳۸,۲۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  سفید
  صدفی
  استخوانی
  کرم
  کرم بژ روشن
  کرم بژ
  بژ سیر
  قهوه ای سیر
  زرد قناری
  ماهگونی
  زرشکی
  قرمز اسکارلت
  گلبهی سیر
  صورتی
  بنفش
  سبز سدری
  سبز بنتون
  سبز
  سبز لجنی
  آبی
  آبی کاربنی
  سرمه ای سیر
  طوسی روشن
  طوسی
  طوسی سیر
  طوسی خیلی سیر
  نوک مدادی
  مشکی
  35 میلیمتر
  25 میلیمتر
  15 میلیمتر
  ۶ میلیمتر (تخت)
  صاف
 • تایل چرمی 10 در 10

  تایل چرمی سایز 10*10 سانتیمتر

  ۹,۹۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  سفید
  صدفی
  استخوانی
  کرم
  کرم بژ روشن
  کرم بژ
  بژ سیر
  قهوه ای سیر
  زرد قناری
  ماهگونی
  زرشکی
  قرمز اسکارلت
  گلبهی سیر
  صورتی
  بنفش
  سبز سدری
  سبز بنتون
  سبز
  سبز لجنی
  آبی
  آبی کاربنی
  سرمه ای سیر
  طوسی روشن
  طوسی
  طوسی سیر
  طوسی خیلی سیر
  نوک مدادی
  مشکی
  35 میلیمتر
  25 میلیمتر
  15 میلیمتر
  ۶ میلیمتر (تخت)
  صاف
 • دیوارپوش طلایی فانتزی خاص

  تایل پارچه ای طلایی فانتزی با سایز بیشتر از 25 سانتیمتر

  ۳۲,۹۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف
 • تایل چرمی و لمسه نقره ای مات

  تایل چرمی نقره ای مات با سایز بیش از 25 سانتیمتر

  ۲۹,۷۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف
 • دیوارپوش و تایل نقره ای فانتزی

  تایل پارچه ای نقره ای فانتزی با سایز بیشتر از 25 سانتیمتر

  ۳۳,۰۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف
 • تایل آینه ای دکوراتیو چسبدار

  تایل چرمی نقره ای آینه ای با سایز بیش از 25 سانتیمتر

  ۳۱,۱۰۰ تومان
  فروشنده: فروشگاه دکوربینویژه
  انتخاب گزینه ها
  10x30 سانتیمتر
  15x30 سانتیمتر
  20x30 سانتیمتر
  20x40 سانتیمتر
  30x30 سانتیمتر
  40x40 سانتیمتر
  صاف