تایل چرمی کلاسیک

تایل چرمی کلاسیک از کالیته لیدر و سیمپل

 • تایل چرمی 15 سانتیمتری

  تایل چرمی سایز 15*15 سانتیمتر

  ۲۲,۵۰۰ تومان
  انتخاب گزینه‌ها
 • لمسه تایل 25 سانتی

  تایل چرمی سایز 25*25 سانتیمتر

  ۴۹,۰۰۰ تومان
  انتخاب گزینه‌ها
 • تایل چرمی 20 سانتیمتری

  تایل چرمی سایز 20*20 سانتیمتر

  ۳۳,۰۰۰ تومان
  انتخاب گزینه‌ها
 • تایل چرمی 10 در 10

  تایل چرمی سایز 10*10 سانتیمتر

  ۱۲,۸۰۰ تومان
  انتخاب گزینه‌ها
 • لمسه کاری

  تایل چرمی سایز 30*30 سانتیمتر

  ۷۹,۵۰۰ تومان
  انتخاب گزینه‌ها