ویدئوی تایل های بین کابینتی

نمایش کلیات طرح های تایل های دکوراتیو بین کابینتی از لحاظ نما و ظاهر محصول، انعطاف پذیری و خمش، ضخامت تایل ها، نمای پشت تایل و آزمایش قدرت چسب پشت محصول.