مشتری گرامی،

لطفا” مبلغ سفارش خود را به صورت کامل به شماره کارت زیر واریز و رسید واریزی را در بخش مربوطه بارگزاری فرمایید و یا تصویر رسید را به واتساپ 09102776201 ارسال نمایید:

شماره کارت: 1275-8238-7010-6037  به نام نیک داد داودزاده

شماره شبا: 3388-7108-0004-0000-6000-8901 IR به نام نیک داد داودزاده

فروشگاه دکوربین دارنده نماد اعتماد خرید الکترونیکی از وزارت صمت (مشاهده در فوتر سایت)