مشتری گرامی،

لطفا” مبلغ سفارش خود را به صورت کامل به شماره کارت زیر واریز و رسید واریزی را در بخش مربوطه بارگزاری فرمایید و یا تصویر رسید را به واتساپ 09102776201 ارسال فرمایید:

شماره کارت: 7831-0625-2913-5022 بانک پاسارگاد به نام لادن سمواتی

شماره شبا: IR12057003668-0000-348591001 بانک پاسارگاد به نام لادن سمواتی